I LOVE YOU MOM

moi
MàMà KàNbGhéééK RàBé YkHàLééK DéMà Fo9 RàSé 
3àndé 4 dé naaas fhad là vidàà : Rabi (huwa li ynjin mn blalew baba w mama ( huma li 3arfin maslahti w 3atyini kol ma kan htaj mànà9sà walo hmdlh ) 
w .... (m3ah kan 3ix new life ) w taba9i FUCK :p Fé KhàTàr YoUnéS <7OmàN
> siiiik Vv HéRmàNéToo t 
dialkom ya lhassada wé klàlét ) 

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire